Anssi Hanhela

Kalliotie 11 as 49
Oulu
90500
+35844345 0135
Kuvataiteilija, Taidemaalari
hanhela@anssi.org
Suomi
1962

Hanhelalle miehen elämä on olemassaolon kamppailua todellisuuden ja omien herkkien tunteiden välillä.
Miehen elämä on eksistentialistista hätää siitä, mikä muistiin piirtyneistä jäljistä on todellisuutta, mikä yksinäisyydestä johtuvan haaveilun ja voimakkaiden tunteiden värittämää.
Kaikki kuitenkin on yhtä totta, vaikka Hanhela ymmärtääkin että ympäröivä maailma hahmottuu vahvasti hänelle oman itsensä kautta.

Hanhelan päiväkirja on tarinoita, kohtauksia elämästä, jotka visualisoituvat värikkäinä ekspressiivisinä kuvina miehen seksuaalisuudesta, himosta, naisen ihanuudesta, ahdistavuudesta sekä kumppanuudesta.
Jos miehen elämä on keskeisessä roolissa Hanhelan töissä, niin on nainenkin. Hanhela tarvitsee naisen rinnalleen.Hanhelan taiteilijaura alkoi 1980-luvulla ekspressiivisinä maisemamaalauksina.

Ympyrä sulkeutui vuosituhannen vaihteessa, kun hän palasi konstruktivististen jumalkuvien ja minimalistisen seksuaalisuutta käsittelevin piilokuvien jälleen maalaamaan värikkäitä maalauksia; nyt miehen elämästä naisen rinnalla, miehestä osana maalaisidyllistä sielunmaisemaa ja miehen karvalakkilähetystökritiikkiä markkinataloutta kohtaan.
Hanhelan huumori on mustaa ja sarkastista, mutta tämä ilkikurisuus ei ole tarkoitettu kuoleman vakavaksi, vaan se on pääsytie aina uuteen. Kuvien tekeminen on työkalu analysoida omat tunteet ja ajatukset järjestykseen; ja nauraa railakkaasti päälle.

Erja Kärkkäinen, teatteriohjaaja ja kuvataiteilija Oulu Suomi

My art works process my interest in nature
and the human philosophy of life.
In my art I open my mind to fantasies,
hopes, disappointments, anxieties and unfairness
through morality, friendship, love and eroticism.
I visualize my mental images and emotions in art.

Jag försöker att behandla hur människor
klarar sig egna och samhällets krav.
Hur kan människan stå ut med misslyckanden
när förväntningar och fantasier är stora?
Efter besvikelsen är också möjligheten att behålla
intresse för livets sanningar och absoluta eländen.

Anssi Hanhela
Anssi Hanhela (b.1962) paints life. In his expressionism paintings vitality collides with existentialism. 
In northern mindscapes this is no wonder for one who follows his internal nature, the road leads to a place without other people. 
In the landscape, colors ring and ascendeth and eros is realized, glowing brightly.

However, in the mystical reality of nature, man is only a voyeur and mental connection, not an organic participant. 
The relationship between humans is originally organic and of the body, 
but when another person climbs on the other´s shoulders to become a burden, it kills the possibility of organic communication. 
In this way, humans are only organic in relation to themselves. 
They are existential - beings, that feel in many ways what exists singularly and what it is to be alone.

I can see this kind of perspective in Anssi Hanhela's paintings. 
Their narrative and painterliness express a similar content. 
At times freedom flows like breathing, although the soul has been captured in a zoo. 
At other times the internal urge flows inward with sharp consequences. 
The feeling of conflict is present. 
At the end, it is nature that calls and Hanhela's images display hope and a new kind of urge to combine inner and outer nature.

Henri Hagman
painter, art critic
Rovaniemi, Finland
..........................................................
Anssi Hanhela (s. 1962) maalaa elämää. Hänen ekspressionismissaan vitalismi törmää eksistentialismiin. 
Pohjoisilla mielenseuduilla se ei ole mikään ihme; sisäistä luontoaan seuraavan tie johtaa sinne, missä ei ole muita ihmisiä. 
Maisemassa värit soivat ja leimuavat ja eros toteutuu siellä kirkkaana.
Ihminen on luonnon mystisen todellisuuden äärellä kuitenkin vain seuraaja ja vain mentaalinen yhtyjä, ei orgaanisesti osallinen. 
Suhde toiseen ihmiseen on alkujaan orgaaninen, ruumiillinen, mutta toinen ihminen kiipeää taakaksi harteille, tappaen mahdollisuuden orgaaniseen kommunikaatioon. 
Ja siten ihminen onkin orgaaninen vain suhteessa itseensä. 
Näin hän on eksistentiaalinen - tuntee monin tavoin, mitä on yksin olemassa ja mitä on olla yksin olemassa.
Tämä näkökulma näyttäytyy minulle Anssi Hanhelan maalauksissa. 
Niiden tarinallisuus ja maalauksellisuus ilmaisevat samaa sisältöä. 
Paikoin vapaus kulkee kuin henki, vaikka sielu on teljetty eläintarhaan. 
Paikoin sisäinen tahto taas ryöppyää sisäänpäin tehden teräviä seurauksia. 
Kamppailun tunnelma on läsnä. Luonto kutsuu kuitenkin vastaanottavaisena, 
ja Hanhelan kuvissa on toivo uudenlaisesta revanssista yhdistää sisäinen ja ulkoinen luonto.
Henri Hagman 
taidemaalari,kuvataidekriitikko 
Rovaniemi
..........................................................
Anssi Hanhela (f. 1962) målar livet. I hans expressionistiska verk kolliderar vitalismen med existentialismen. 
I de norra själsliga landskapen är detta inte alls underligt: för den som lyssnar till sitt inre väsen leder vägen till en plats tom på människor. 
I landskapet ljuder och flammar färgerna starka och eros avbildas färggrant lysande.
Ändå är människan inför den mystiska verkligheten dock enbart en efterföljare, en mental deltagare, inte organisk. 
Förhållandet till den andra människan är till en början organiskt, kroppsligt, 
men då den ena personen blir en börda på den andras skuldror dör möjligheten till organisk kommunikation. 
På detta sätt är människan endast organisk i relation till sig själv. 
Hon är en existentialist - känner på många sätt vad som existerar i sig självt och hur det känns att vara ensam.
Jag kan skönja denna aspekt i Anssi Hanhelas målningar. 
Målningarnas sätt att berätta och de måleriska intrycken tillkännager samma innebörd. 
Stundom flyter friheten lika lätt som då man andas, trots att själen har fångats in i en djurpark. 
I ett annat ögonblick strömmar den inre viljan inåt med skarpa konsekvenser. 
Konfliktkänslan är närvarande. 
I slutskedet kallar ändå naturen inbjudande till sig och Hanhelas verk visar hopp om en ny revansch, som förenar naturens inre och yttre väsen.
Henri Hagman
målare, konstkritiker
Rovaniemi
 

http://www.anssi.org/hanhela-art/

http://www.kuvataiteilijamatrikkeli.fi/fi/taiteilijat/1819 

Kemin taidemuseo 2018 elokuu_lokakuu


 

Koulutus

2005Lapin yliopisto 2005-
2001Kuvataiteilija AMK, Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu
19861986 Kankaanpään taidekoulu, taidemaalari

Kotimaiset yksityisnäyttelyt

22.03.2016Yksityisnäyttelyitä kotimaassa (valikoitu): 2017, P-galleria, Porin taiteilijaseura 2017, Teatterikuoppa, Haukipudas, Erja Kärkkäisen kanssa 2016 Napa galleria Rovaniemi, Erja Kärkkäisen kanssa 2016 Galleria Kapriisi, Tampere 2016 Galleria Myötätuuli, Raahe, Erja Kärkkäisen kanssa 2015 HUUTO! poikkitaiteellinen teatteriesitys. Ohjaus ja käsikirjoitus Erja Kärkkäinen 2015 MALMITALON GALLERIA, Helsinki Anssi Hanhela – pohjoissuomalainen kaksi aikuista lasta 2015 Galleria 5 Oulu, Erja Kärkkäisen kanssa 2015 Galleria Artika Helsinki, Erja Kärkkäisen kanssa 2014 Black Wall Gallery, Vaasa 2014 Korundi, Rovaniemen taidemuseo 2012 Galleria Jangva, Helsinki 2012 Galleria 5, Oulu 2012 Galleria Becker Jyväskylä 2011 Galleria KAPRIISI Tampere 2010 Galleria Voima Kemi 2010 Galleria Art Halvare Oulu 2010 Galleria Titanik Turku 2010 tm•galleria Helsinki 2009 AVA galleria Helsinki 2009 Varikko galleria Seinäjöki 2008 Asematunnelin vitriinit paskainstallaatio Oulu 2008 Galleria Art Halvare Andrei g:n intohimot Oulu 2006 Galleria Jangva Helsinki (andrei g) 2005 Galleria Napa Rovaniemi, (andrei g) 2005 Taidepanimo Lahti, (andrei g) 2003 Oskari Jauhiaisen Taidemuseo Kiiminki (andrei g) 2001 Galleria Rajatila Tampere 2000 Galleria BE'19 Helsinki, 1998 Galleria Maria Helsinki 1996 Galleria 1 Turku 1996-98 Galleria Art Halvare Oulu 1996 Kemin Jalokivigalleria 1995 Vanhan galleria Helsinki 1994 Taidetta Pohjolassa Helsinki 1994 Porin Taiteilijaseuran galleria 1994 Torigalleria Kemi 1993 Galleria 1 Turku 1993 Galleria Täysikuu Rovaniemi 1992 Arktinen galleria Oulu 1992 Inarigalleria Inari 1992 Galleria Artteli Joensuu 1990 Porvoon Taidehalli 1990 Galleria Saskia Tampere 1990 Promenadigalleria Hyvinkää 1989 Vaasan Taidehalli 1989, 1992 Galleria Vintti Kuopio 1989 Taidetalo Väinölä Oulainen 1989 Kaupungin kirjaston näyttelysali Rovaniemi 1988 Oulun Taidemuseo 1987 Kaupungin kirjaston näyttelysali Oulu 1987 Poriginal galleria Pori 1987 Neliögalleria Raahe 1986 K. H. Renlundin museo Kokkola ,

Kotimaiset ryhmänäyttelyt

22.03.20162016 Galleria Värinä Taiteilijakahvit Erja Kärkkäisen kuratoima 2014 Kemin taidemuseo BangBang#KEMI, Taiteen edistämiskeskus 2014 Galleria Art Halvare, Lukin, Holma, Hanhela 2014 Teatterikuoppa Haukipudas, Oulun taiteilijaseura 2013 Haihatus, Pohjoismainen taideliitto, Joutsa 2012 PolArt2K - 2000-luvun poliittisen taiteen näyttely 19.10.-2.12 Kemin taidemuseo 2012 Lumipalloefekti - Pohjois-Suomen biennaali, Oulun Taidemuseo 2012 Äkkigalleria 14, Mies, Jyväskylä 2010 TAITEILIJAT 2010-näyttely, Tampere 2010 VALOMO Kokemäki 2010 Tänään kotona, Teoksia perheteemasta, Aineen taidemuseo Tornio 2009 Minun Pohjoiseni, Rantakasarmi, Helsinki, Suomen Pohjoismainen Taideliitto 2005 Graphica Creativa, Jyväskylä 1995 Mäntän kuvataideviikot 1994 XL-taiteilijamessut, Turku 1999- Saarelan veistospuisto, Oulu 1999 Kirjasta taiteeksi, Oulu. 1998 Valoa, Maximedia-taidenäyttely 1998 Kuutiossa, Oulu 1991-93, 1996- Lapin taiteilijaseuran näyttely 1990 Ars Periferia, Lumijoki 1990–97 Kemin kuvataiteilijat ry 1988–90, 1999- Oulun taiteilijaseura 1984, 1986-88 Oulun taiteen vuosinäyttely 1991, 1992, 1994 Ars Arctica, Rovaniemi 1992 Lapin läänin aluenäyttely 1986, 1989 Oulun läänin aluenäyttely 1987, 1989, 1991, 1995, 1996, 1998 SKjL:n näyttely 1983 Nuorison valtakunnallinen taidetapahtuma ,

Ulkomaiset yksityisnäyttelyt

2005 - 2011Norja; 2005 Vadsö, Galleri Light Of Varanger, 1999 The Nordic Artists’ Centre in Dale,
1998 - 2011Venäjä; 1998 St.Petersburg, Borey Art gallery,
1995 - 2011Sveitsi, 1995 Schaffhausen, Galerie Schiff. 1997 Winterthur, Galerie Löwen,
1995 - 2011Ruotsi; 1995 Göteborg, Gallery Konstepidemin, 1995 Luulaja Galleri Pictor,

Ulkomaiset ryhmänäyttelyt

22.03.2016Ryhmänäyttelyitä Ulkomailla (valikoitu): 2015 ENIGMA, Arndt Haike gallery, Berlin, Danmark, Taiteen edistämiskeskus 2015, How to Read in the Dark, Lapin taiteilijaseura, Joensuu, Tartto Eesti, Berlin 2012 I live on the Arctic Circle, Eesti Tallinna, Latvia Riika 2011-13 Karvavahetuse aeg, Lapimaa nüüdiskunst, Eesti, Latvia 2008 AVA Galleria presents The Art Career exhibition, Valencia Espanja, Helsinki 2004 Leveä Silta, suomalaista taidetta, Petroskoi, Venäjä 1996 HIP (Hanhela-Isaksson-Päiviö) Övertorneå 1995 Virtaa, Haaparanta 1994 MOJA-ryhmä, Murmansk, Severomorsk, Venäjä 1992 Lapin taiteen näyttely, Murmansk, Venäjä,
22.03.20162010 Miniprint Finland, Lahti 2010 9th Lessedra World Art Print Annual - Mini Print Bulgaria 2010 Mail Art project "Avtoportret/Enter" Yaroslavl Art Museum Venäjä 2008-09 Colouring The North, Verkligheten, Umeå, Stockholm Ruotsi 2006 Egoart prize, nominated artist. www.egoart.sk (andrei g) 2006 Artperiscope-The Light, Tabor gallery, Czestochowa, Tsekinmaa 2006 Fifth Annual International Miniatures Exhibition "little m", Liettua 2005 Art Nature, Utrecht, Hollanti 2003 World Art Collection, National Art Gallery of Seoul, Korea 2002 The Barents Art Exhibition, Arkangeli, Venäjä 2002 Karelian Holidays, Petroskoi, Venäjä 2000-2001 2000 reasons to love the earth - The Millennium Art Collection – 1999 Art-e-mail Virtual Art Exhibit, Kolumbia 1999 Art-e-mail in MAC21, International Contemporary Art Fair, Espanja 1998 Man and Woman nude Art, Eesti 1996 –97 Bowl Project, Suomi 1995 Baltic Sea States Triennial of Graphic Art, Puola 1995 Box'95, Liettua 1994 Laplands' Art Summer, Suomi 1994 Man and Woman nude Art, Eesti 1994 Grafik från Nordkalotten, Ruotsi 1993 The 4th Riga Minigraphics Triennial, Latvia 1992 The Baltic Countries Graphic Art Triennale, Puola 1991 Nord kalottens Höstsalong, Ruotsi 1991 Nordisk Kunst, Tanska 1990 Graphica Creativa, Jyväskylä 1989 Nordisk Teckningstriennal, Skellefteå, Ruotsi 1985 Plan Air, Turku/Gdansk Puola ,

Workshopit ja symposiumit

1999Tapahtumat ja workshopit, video; 2005 Valossa,Tampere, Helsinki 2004. The First Volgograd International Festival of videoart “Videology”. 2004 Studio Là-bas→, Kaapelitehdas, Helsinki

Julkiset teokset

20022002 Kukka ja mehiläinen, Kakslauttanen, Inari
20012001 Elämä Voittaa -teos, Oulun Seudun Hengitysyhdistys
20002000 Liikennemerkki, Saarelan veistospuisto, Oulu

Teoksia kokoelmissa

1988Haukiputaan kunta, Pohjois-Pohjanmaan maakuntaliitto, Kankaanpään taidekoulun kokoelmat, Oulun osuuspankki, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Haukipudas, Luova grafiikka ry Alvar Aalto museo, Kemin taidemuseo, Insinööriliitto, Raahen kaupunki, Oulun kaupunki, Sanomalehti Kalevan kokoelmat, Oulun Saskiat, Kiiminkijoen Opisto, Oulun Seudun Hengitysyhdistys, Lapin sairaanhoitopiiri Muurola, Tampereen taidemuseo, Oulun Taidemuseo

Muu taiteellinen toiminta

2000Freelancer visuaalinen suunnittelija 2000-, www.anssi.org/visual-design
19871987- Kuvataideopettaja eri oppilaitoksissa

Apurahat ja palkinnot

20111-vuotinen työskentely, Oulun läänin taidetoimikunta 2011
2009Näyttöapuraha, Taiteen keskustoimikunta 2009
2005Oulun kaupungin ½-vuotinen työskentelyapuraha 2005
1995Lapin läänin ½-vuotinen työskentelyapuraha 1995
1993Valtion 1-vuotinen työskentelyapuraha 1993
19881988-2010 Kohdeapurahoja: mm. Pohjois-Pohjanmaan maakuntarahasto, Oulun läänin taidetoimikunta, Lapin taidetoimikunta, Taiteen keskustoimikunta

Jäsenyydet ja luottamustoimet

2011Taidemaalariliitto, Lapin taiteilijaseura, Oulun taiteilijaseura